قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 6 مرداد 98 اعلام شد

قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اساس مصوبه شماره 91108 /ت مورخ 11/07/97 هیئت محترم وزيران، خوراك هاي تحويلي به واحدهاي پتروشيمي داخلي نرخ تسعير ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتي ارز در سامانه نيما خواهد بود، لذا بر این اساس قيمت گذاري محصولات پتروشيمي طبق متوسط نرخ ارز در سامانه نيما برابر 116041 ریال صورت پذيرفت.

پتروشیمی امیرکبیر: پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE100 EX3 مبلغ 112341 ریال

پتروشیمی جم : پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE80EX3 مبلغ 111145 ریال

پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مبلغ 115118 ریال

پلي اتيلن سنگين اكستروژن ARM CRP100 black مبلغ 122323 ریال

پتروشیمی شازند: پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE80EX3 مبلغ 111145 ریال

پلي اتيلن سنگين اكستروژن ARM CRP100 black مبلغ 122323 ریال

پتروشیمی مارون:پلي اتيلن سنگين اكستروژن CRP100N مبلغ 115118 ريال

پلي اتيلن سنگين اكستروژن ARM CRP100 black مبلغ 122323 ریال

پتروشیمی ایلام: پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M مبلغ 111145 ریال

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M مبلغ 112341 ریال

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید